Jdi na obsah Jdi na menu

     Vítáme vás na stránkách občanského sdružení Slovácká dědina, které vzniklo na jaře roku 2011 a jeho hlavními cíly jsou :

  • Podpora činností vedoucích k zachování biodiverzity v rámci CHKO Bílé Karpaty, krajových odrůd ovocných dřevin, přírodního a kulturního dědictví regionu Slovácka
  • Rozvoj a podpora původních tradičních řemeslných a zemědělských činností
  • Podpora občanské angažovanosti a vzdělávání při prosazování a realizaci výše uvedených činností, s maximálním zapojením škol a mládežnických organizací
  • Zpracování studií, návrhů a prosazování konceptů pro nakládání s odpady a energiemi, snižování energetické náročnosti budov a obnovu infrastruktury, v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje regionu
  • Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení
  • Poradenství a poskytování informací v rámci výše uvedených činností.

 Dne 22. 3. 2012 se občanské sdružení stalo členem MAS Východní Slovácko, která se zabývá podporou a rozvojem regionu. 

 

 

Setkání dětí 2015

3. 9. 2015

Dne 29.8.2015 se uskutečnilo tradiční setkání dětí z regionu Východní Slovácko spolu s dětmi z dětských domovů Zlínského kraje. Pozvání opět přijaly dětské domovy z Uherského Hradiště a z Vizovic.

Akce proběhla na hřišti TJ Sokol Bystřice pod Lopeníkem.

Členové občanského sdružení Slovácká dědina pro děti připravilo několik soutěžních i nesoutěžních her, které zpestřily jejich odpolední vyžití. Děti zajisté potěšily odměny a ti nejlepší byli oceněni diplomy. Zajímavou ukázku rytinových výrobků žáků střední školy - centra odborné přípravy technické Uherský Brod předvedl pan Borák, pod jehož dozorem si mohli zájemci vyzkoušet  i střelbu ze vzduchovky.

Závěr horkého sobotního odpoledne zakončil Sbor dobrovolných hasičů Bystřice pod Lopeníkem, který dětem udělal obrovskou radost. Děti si mohly prohlédnout technickou vybavenost vozidla a ve vozidle se také svézt.

Pro všechny zúčastněné bylo připraveno pohoštění a opékání špekáčků.

Poděkování patří dobrovolníkům, kteří se na organizaci podíleli, Sboru dobrovolných hasičů Bystřice pod Lopeníkem a taktéž sponzorům.

 

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

 

Vzpomínkové setkání seniorů dne 26.4.2015

26. 3. 2015

 

Občanské sdružení Slovácká dědina připravilo ve spolupráci s obecním úřadem Bystřice pod Lopeníkem vzpomínkové setkání seniorů, které se uskutečnilo dne 26.4.2015 v kulturním domě.

Milým vystoupením potěšili žáci základní školy, které v doprovodu paní ředitelky školy, Moniky Petrášové, přednesli básničky a rozdali upomínkové dárečky na památku, které se svými spolužáky vyrobili.

Ing. Petr Houšť, ředitel Oblastní charity Uherský Brod, Mgr. Gabriela Halamová, vedoucí Pečovatelské služby Bánov a Bc. Michaela Kadlčková, DiS, sociální pracovnice informovali o činnostech a poslání jejich služby, jak individuálně zajistit pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Především promítání vzpomínkových fotografií bylo hlavním tématem setkání. Občané mohli zavzpomínat na období školních a divadelních let, období fašankových veselic, bystřických akcí a života v obci.

Průběhem celého odpoledne živě provázel bohatým repertoárem pan Vlastimil Novák z Bánova, který zahrál i písničky na přání nejen k poslechu, ale i tanci. Zazněla i živá hudba na klarinet v podání hudebníka.

K nahlédnutí s možností zakoupení byla kniha Jak chutná Východní Slovácko“ bystřického umělce a fotografa Libora Velana, který zpestřil vzpomínkovými fotografiemi průběh konání akce.

Poděkování patří všem členům Slovácké dědiny, o.s., pracovníkům obecního úřadu.

Paní ředitelce Monice Petrášové a žákům školy – Denise Flajsové, Sáře Mahdalové a Ondru Machalovi

Pracovníkům Oblastní charity Uherský Brod a Pečovatelské službě Bánov.

Paní Paníčkové , p. Gavendové, p. Petrůjové, p. Halyabardové, sl. Dulínkové, M. Petrášové a členům sdružení Slovácká dědina za napečení vynikajících zákusků.

Panu Liboru Velanovi za pomoc při zpracování fotografií.

Provozovatelům Kavárny a sl. Dorce Petrášové za výpomoc v průběhu konání akce.

Paní Leoně Jankůjové za květinovou výzdobu.

Spokojenost s průběhem konání setkání mohli přítomní senioři vyjádřit do připravené kroniky, kterou kulturní komise obce zřídila pro účely konání bystřických akcí.

 

 

Ochutnávka fašank

17. 2. 2015

Výstava fotografií s ochutnávkou tradičních jídel

V sobotu dne 14.2.2015 přichystalo občanské sdružení Slovácká dědina na obecním úřadě Bystřice pod Lopeníkem ochutnávku tradičních jídel regionu Slovácka. Návštěvníci mohli shlédnout několik desítek fotografií historických fašanků a krajinných scenérií bystřického fotografa Libora Velana. Součástí této výstavy byla autorova prezentace fotografií z jeho nové kuchařky "Jak chutná východní Slovácko" spolu s ochutnávkou několika druhů pokrmů a specialit. K shlédnutí byly i historické fotografie obchůzek bystřických bobkovníků.

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA