Jdi na obsah Jdi na menu

Vzpomínkové setkání seniorů 26.4.2015

Příspěvky

Vzpomínkové setkání seniorů dne 26.4.2015

26. 3. 2015

 

Občanské sdružení Slovácká dědina připravilo ve spolupráci s obecním úřadem Bystřice pod Lopeníkem vzpomínkové setkání seniorů, které se uskutečnilo dne 26.4.2015 v kulturním domě.

Milým vystoupením potěšili žáci základní školy, které v doprovodu paní ředitelky školy, Moniky Petrášové, přednesli básničky a rozdali upomínkové dárečky na památku, které se svými spolužáky vyrobili.

Ing. Petr Houšť, ředitel Oblastní charity Uherský Brod, Mgr. Gabriela Halamová, vedoucí Pečovatelské služby Bánov a Bc. Michaela Kadlčková, DiS, sociální pracovnice informovali o činnostech a poslání jejich služby, jak individuálně zajistit pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Především promítání vzpomínkových fotografií bylo hlavním tématem setkání. Občané mohli zavzpomínat na období školních a divadelních let, období fašankových veselic, bystřických akcí a života v obci.

Průběhem celého odpoledne živě provázel bohatým repertoárem pan Vlastimil Novák z Bánova, který zahrál i písničky na přání nejen k poslechu, ale i tanci. Zazněla i živá hudba na klarinet v podání hudebníka.

K nahlédnutí s možností zakoupení byla kniha Jak chutná Východní Slovácko“ bystřického umělce a fotografa Libora Velana, který zpestřil vzpomínkovými fotografiemi průběh konání akce.

Poděkování patří všem členům Slovácké dědiny, o.s., pracovníkům obecního úřadu.

Paní ředitelce Monice Petrášové a žákům školy – Denise Flajsové, Sáře Mahdalové a Ondru Machalovi

Pracovníkům Oblastní charity Uherský Brod a Pečovatelské službě Bánov.

Paní Paníčkové , p. Gavendové, p. Petrůjové, p. Halyabardové, sl. Dulínkové, M. Petrášové a členům sdružení Slovácká dědina za napečení vynikajících zákusků.

Panu Liboru Velanovi za pomoc při zpracování fotografií.

Provozovatelům Kavárny a sl. Dorce Petrášové za výpomoc v průběhu konání akce.

Paní Leoně Jankůjové za květinovou výzdobu.

Spokojenost s průběhem konání setkání mohli přítomní senioři vyjádřit do připravené kroniky, kterou kulturní komise obce zřídila pro účely konání bystřických akcí.