Jdi na obsah Jdi na menu

Obnova původních ovocných dřevin

Datum akce: 28.10.2011

 
    V pátek 28.10. jsme se ve 13.30 sešli v areálu školní zahrady MŠ a ZŠ Bystřice pod Lopeníkem, kde byla vysazena lípa u příležitosti státního svátku. Lípu pro tuto příležitost daroval podnikatel a víceprezident AČCKA pan Tomio Okamura, který se akce osobně zůčastnil a spolu se starostou obce Viktorem Machalou výsadbu provedli. Tato lípa byla pojmenována "Jaranka" na počest zesnulé ředitelky školy paní Jarmily Mahdalové. Toto jméno bude připomínat tabulka, kterou pro školu zhotovil místní řezbář Tomáš Murárik a která byla umístěna u vysazeného stromku. Celá atmosféra akce byla dotvořena vyprávěním zastupující ředitelky paní Moniky Petrášové a písničkami dětí místní školy. Kránou píseň přidala také bývalá žákyně naší školy Eliška Hodulíková.  
    Ve 14 hodin jsme se přesunuli na cyklostezku pod nově budovanou rozhlednu, kde jsme ve spolupráci se žáky místní školy vysadili ovocnou alej - 26ks původních ovocných dřevin. Pozemky, na kterých výsadba proběhla pokrýval dosud bujný porost náletových dřevin, který již přerostl původní ovocné dřeviny. Většina původních ovocných dřevin byla již nyní ve velmi špatném stavu a bylo nutné je odstranit. Část původních stromů byla ovšem zachována pro názornou ukázku jejich stavu a také jako součást nově vzniklého biotopu s hlavním podílem starých krajových odrůd ovocných dřevin, který dlouhodobě patří do slovácké krajiny, kde velký počet stromů poskytuje stín, filtruje prach, snižuje hlučnost, nabízí živočichům potravu, odpočinek a místo k hnízdění a hlavně dotváří celkový kulturní ráz a charakter vesnice a místa ve volné krajině.
    Výsadby se také zůčastnil pan Tomio Okamura. Rovněž nás velmi potěšila spontánní angažovanost lidí, kteří po zahájení výsadby neváhali sami vzít nářadí a se sázením nám pomoci. 
   Pro akci bylo zajištěno občerstvení zdarma - horký čaj, svařák, klobásy a špekáčky, které v tento chladnější podzimní den jistě přišly vhod. Ovšem náporu se neubránila ani bečka studeného piva, kterou zdarma pro tuto akci dodal Tomio Okamura. 
    Akce byla završena drakiádou. Za své výkony s draky byly děti odměněny drobnými dárkovými balíčky. Hlavní cena za nejoriginálnějšího draka byla udělena Luboši Kročilovi.
 
Poděkování       
    Tímto bychom rádi poděkovali panu Tomio Okamurovi za jeho čas věnovaný této akci a její propagaci. Poděkovat bychom chtěli také Obecnímu úřadu Bystřice pod Lopeníkem, který nám pomohl při likvidaci náletových dřevin a celkové přípravě prostoru pro výsadbu. Rovněž SDH Bystřice pod Lopeníkem vyhovělo naší žádosti a nově vysázené stromky zakropilo pomocí hasičské techniky.  
  
Specifikace výsadby
Jabloň - Jadernička moravská 
Jabloň - Panenské české 
Hrušeň - Pastornice
Hrušeň - Jačmenka 
Třešeň - Napoleonova 
Dřín obecný
Oskeruše domácí 
 
 
Realizace projektu proběhla za  finanční  podpory  Nadace Partnerství ,  SFŽP ČR  a  MŽP
Tento projekt byl vybrán jako jeden ze 16 podpořených z celkově 134 podaných žádostí.

soulogi-nadace_partnerstvi-mzp-sfzp-rgb.jpg